Operace: Barakunda 3

Briefing:

Poslední akce v Kolumbii nebyla splněna na 100%. I přes snahu kolumbijské armády dorazit zaskočený FARC a jeho bosse nedopadla akce kvůli zkorumpovaným úředníkům tak, jak bylo očekáváno. Bohužel se FARC podařilo postavit opět na nohy a celé vybavení zmodernizovat.

Rozkaz na tajnou misi do Kolumbie:
Provést tajnou operaci, která zasadí bolestnou ránu přímo v týlu jedné z největších gerilových „armád“ FARC.

Mise 1.
Zničit agregáty, které zásobují celé území gerily el. Energií, zejména podzemní laboratoř, kde se vyrábí kokain. Proto je velmi důležité tyto agregáty zničit.

Mise 2.
V této oblasti se nachází vysílačka, kterou je nutné zničit a přerušit tím důležitý komunikační systém gerily.

Mise 3.
Máme zprávy, že se v oblasti nachází boss FARC je třeba ho zajmout nebo v nejhorším případě zabít.

Mise 4.
Známe přesnou polohu podzemní laboratoře, kterou je potřeba zničit.

Průběh:

Čekání na briefing Do místa bojů jsme dorazili v počtu 8 bojovníků již v pátek. Po zbudování tábora, jsme se jali posilnit do místní provizorní krčmy, kde padlo za vlast „pár“ kousků zlatavého moku, 1 Metoxa a nějaký ten sviňský kotlet a klobásky.

V sobotu ráno jsme se hlásili u svého velitele skupiny B – Bohouše, který opět nezapomněl všechny svorně upozornit na to, že když ho nebudeme poslouchat, nakope nás do pr…e ! Nástup do pole proběhl v roli Námořní pěchoty, tedy útočníků. Našim cílem bylo najít a zničit agregáty, zničit podzemní laboratoř, vysílačku a případně dopadnout Bosse (bohužel tohoto pána jsme za celý den potkali pouze v oné improvizované krčmě, takže těžko říct, zda neseděl celou dobu jenom tam). Primárními cíli byly označeny vysílačka a laboratoř.

Náš agregát Primární cíle se nám podařilo splnit se skóre zničení: 1x laboratoř, 1x vysílačka a 1x agregát. Zničením vysílačky jsme připravili nepřítele o rádiovou komunikaci, což se podepsalo na jejich koordinaci v poli.

Po výměně stran jsme se vtělili do obránců a bránili již zmíněné agregáty, vysílačku a laboratoř. Všechny z uvedených bodů se dařilo zdárně bránit, přičemž si Bohouš bravůrně hlídal čas a mohl si tak dovolit i taktizování. Jedním z taktických pokynů posléze bylo i opuštění laboratoře, kterou SAS a BRO s posilami bránili před dotěrným nepřítelem. Laboratoř pak připadla nepříteli a to bylo vše, co nepřítel nakonec i získal, i když se v závěrečné fázi bojů dostal nebezpečně blízko k umístnění generátorů a vysílačky. Tento útok se však povedlo odrazit a nepřítele pak s pomocí posil zatlačit zpět.

Zdravotnické sympózium Závěrečné skóre:
Skupina A měla 78 válečníků
Při obraně vydělala 8 300 dolarů
Při útoku zničila Laboratoř a za tu získala 150 bodů.

Skupina B měla 80 válečníků
Při obraně vydělala 10 500 dolarů
Při útoku zničila Laboratoř, 1 agregát a vysílačku, za co získala 300 bodů
+ 2 zranění z JK (Pája a Lasty = oba hrdinsky v boji)

Suma sumárum, vítěz: Skupina B (modří).

Foto v galerii.

Autor: admin